RUIME EXPERTISE IN
RUIMTELIJKE ORDENING
EN LANDMEETKUNDE

Offerte aanvragen

Opmetingen (dynamische aanpak met zorgvuldige opvolging)

Elk dossier wordt bij ons nauwkeurig opgevolgd door onze experts. We bieden u een flexibele service voor uw opdracht en voeren uw aanvraag volgens afspraak uit. Uw onroerend goed wordt bepaald door zijn afmetingen, hoogte, vorm, oppervlakte en ligging. Onze gedetailleerde opmeting van uw eigendom vormt de technische basis voor een:

  • eigendomsoverdracht (notariële akte)
  • splitsing van een kadastraal perceel
  • stedenbouwkundig attest
  • verkaveling (ruimtelijke ordening)
  • wegenisontwerp
  • muurovername
  • renovatieproject
  • ruiling
  • ...

Afpalingen (afbakening van uw eigendommen)

Behalve voor zorgvuldige opmetingen kunt u bij ons ook terecht voor afpalingen. Met een afpaling, uitgevoerd door een beëdigd landmeter, kunt u de exacte afbakening van uw perceel laten vaststellen. We doen dit voor zowel vrijwillige aanvragen als voor opdrachten die doorstromen via het vredegerecht.

Verkavelingen

Landmeetkantoor Willems bvba staat ook in voor de opmaak van uw verkaveling(en) of verkavelingwijziging(en). Na een detailopmeting van de bestaande toestand zal een grondig vooronderzoek worden uitgevoerd en een ontwerp worden opgesteld. Hierna worden, in samenspraak met uzelf en de bevoegde instantie (gemeente, provincie ...), de definitieve herinrichtingsplannen plannen opgesteld en verkavelingvoorschriften vastgelegd. Alle noodzakelijke stukken worden opgevraagd om tot een gemotiveerd aanvraagdossier te komen. Het dossier volgen wij volledig voor u op tot de eigenlijke verkavelingvergunning bekomen wordt.

Wegenisontwerp en werfopvolging

Bij opstart van een wegenisdossier (al dan niet gekoppeld aan een verkaveling) zal ook hier na detailopmetingen van de bestaande toestand een even grondig vooronderzoek worden uitgevoerd. Het wegenisontwerp zal dan opgesteld worden met bijhorende rioleringsstudies, watertoetsen, wegprofielen, lengte- en dwarsprofielen, diverse nutsleidingen en een bestek met kostenraming. Landmeetkantoor Willems bvba zal ook instaan voor de opvolging van de werf en het leiden van de werfvergaderingen.

Schattingen

Bij schattingen dient men met een groot aantal factoren rekening te houden om tot een zo realistisch mogelijk resultaat te komen. Onder meer de oppervlakte van het perceel en de woning, de ligging van het goed, de afwerking en onderhoud van de woning ... worden beoordeeld. Aan de hand van deze factoren kan het te schatten onroerend goed vergeleken worden met vergelijkingspunten uit de nabije omgeving. Door onze kennis, opbebouwd door de jaren heen, en onze samenwerking met ons vastgoedkantoor bieden wij onze ervaring aan bij het schatten van de waarde (venaal, gedwongen of huur) van het patrimonium of uw onroerende goederen. Landmeetkantoor Willems bvba mag ook schattingen uitvoeren in het kader van een aangifte van nalatenschappen en dit volgens de bepalingen van het Kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst.

Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde, schriftelijke beschrijving van de feitelijke staat waarin het goed zich bevindt voor de aanvang van de huur, concessie of werken en steeds aangevuld met foto's van het beschreven goed. De plaatsbeschrijving wordt tegensprekelijk opgesteld door de betrokken partijen of door een onafhankelijke deskundige zoals de Landmeter-Expert. Alle partijen dienen de gedateerde plaatsbeschrijving te tekenen voor akkoord.

Overbrenging van apotheken

Bij een overbrenging van een bestaande apotheek naar een nieuwe locatie dient er een verslag opgesteld te worden waarbij de invloedssferen van de bestaande apotheek en van de geplande apotheek (afgebakend op grond van de halverwege afstand tegenover de dichts bijgelegen apotheken in alle windrichtingen) worden weergegeven. Landmeetkantoor Willems bvba zal aan de hand van geografische en demografische gegevens een verslag afleveren dat moet bijgevoegd worden bij uw dossier van overbrenging.

Zoekt u een landmeter in Vlaams-Brabant voor de uitvoering van uw opdrachten?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via het contactformulier.

Landmeetkantoor Willems bvba

Hieronder vind u een greep uit onze activiteiten als Landmeetkantoor.